pinball translite

hard body bally midway translite flipperkast  02

Hardbody

Alternate translite voor de Hardbody flipperkast van Bally.

 

Hardbody Alternate Translite

Alternate translite voor de Hardbody flipperkast van Bally.